Informace pro účastníky tanečních kurzů pro dospělé

Milí kurzisté,
ač nám Kovid-19 průběh kurzů výrazně komplikoval, tak i přes to, jste si mohli na několika lekcích
zatančit. Jen až nám to situace dovolí, třeba i v podobném modelu, který jsme aplikovali v prosinci
(více malých skupinek) opět navážeme a věřím že kurzy zdárně dokončíme. Ve chvíli, kdy dokončíme
tyto kurzy, cca v únoru či začátkem března 2021 (doufejme), bychom rádi snad už za normálních
podmínek uskutečnili ještě jedny kurzy do letních prázdnin. Zájemce žádáme, aby se na nás obrátili
v průběhu měsíce února 2021.