Informace k mládežnickým kurzům

Milí kurzisté,
ač jsme vaše kurzy v září 2020 příjemně rozjeli, Kovid-19 nám je na dlouhou dobu přerušil. Pevně
věřím, že se k dokončení vašich kurzů dostaneme v roce 2021 a to nejlépe do letních prázdnin. Je to
v našem zájmu, protože už nás kontaktují mládežnické páry, které by měly svůj kurz zahájit v září
2021. S otevřením tohoto kurzu samozřejmě počítáme, nicméně přednost bude mít dokončení vašich
kurzů a to i v případě, že by se život do normálu vrátil až po letních prázdninách. V tom případě,
bychom na vaše kurzy znovu navázali v září 2021 a to opakovací lekcí. Nováčci by tudíž začali své
kurzy až po vás v prosinci 2021. Po skončení tohoto kurzu pro nováčky bychom udělali společné
pokračovací kurzy pro oba ročníky. Zájemce o nové mládežnické kurzy pro začátečníky žádáme o
trpělivost, jejich zápis proběhne pravděpodobně před letními prázdninami 2021.